PDA

View Full Version : Apache is functioning normally ???k3ntran
06-04-2012, 09:30 AM
Khi vào web thì nhận được thông báo Apache is functioning normally
xin hỏi lỗi này là lỗi gì và làm thế nào để khắc phục xin cảm ơn!

DeerKing
06-04-2012, 10:45 AM
Bạn cung cấp thêm các thông tin báo lỗi theo link này (http://pub.vn/diendan/showthread.php/1371-Yeu-cau-cac-thanh-vien-doc-topic-nay-truoc-khi-tao-topic-thong-bao-loi-) nhé

k3ntran
06-04-2012, 11:21 AM
1. Khu vực đang ở Hà nội
2. Thiết bị sử dụng và cấu hình của thiết bị Desktop PC core 2dual 2gb ram
3. Hệ điều hành WinXp
4. Trình duyệt web Firefox11, Chrome
6. Nhà cung cấp & gói dịch vụ Internet ADSL VNN
7. Đường internet dùng chung mạng nội bộ qua hub
9. Lỗi và thời điểm xảy ra vào web bằng firefox và chrome thì màn hình trắng hiện dòng chữ Apache is functioning normally.

DeerKing
06-04-2012, 11:32 PM
Bạn vui lòng cung cấp thêm hình ảnh nếu vẫn không xem được phim.

k3ntran
07-04-2012, 03:38 AM
Làm cách nào để gửi ảnh hả bạn ơi? mình có biết cách đâu bạn chỉ dùm mình với thanks!

KonAir
07-04-2012, 07:27 AM
Bạn chụp ảnh màn hình, sau đó up lên các trang up ảnh ví dụ upanh.com, rồi post ảnh vào đây nhé.