PDA

View Full Version : video not foundvitaolaheo
17-03-2012, 03:47 PM
nap khoai rồi mà khi mở phim vẫn hiện chữ not found là sao vậy ????

KonAir
17-03-2012, 03:50 PM
Đã điều hướng server cho bạn. Bạn xem lại nhé, bình thường rồi đấy.