PDA

View Full Version : Hỏi một câu hơi tào laolong.tranthanh
23-02-2012, 06:05 PM
Có sự khác nhau giữa 2 domain ( http://www.pub.vn ) và (http://pub.vn) hay sao vậy hic, Gõ pub.vn thì còn có phim coi, chứ thêm www là không được./

Megatron
23-02-2012, 06:11 PM
Đã sửa rồi. Cảm ơn bạn :D

zzz.ng0k
26-02-2012, 09:15 PM
bắt lỗi kinh quá