PDA

View Full Version : Báo lỗiwhatever
20-02-2012, 01:04 PM
Mình thấy pub film hay, net n mà hay bị giật. Nếu xem về đêm thì sẽ đỡ hơn n k phải lúc nào cũng xem về đêm được. Nhiều khi film hay n đứng hình xem phát mệt. Mong pub khắc phục:th_26: