PDA

View Full Version : nap khoai bi lag. sau do reset lai thi mat' the?. xin Mod kiem tra dum`/thanksmr.noel
09-02-2012, 03:32 PM
Chao BQT. hom nay co co nap the? vina 50k de xem phim . go~ ma bao? mat xong kich hoat thi thay doi lau qua'(khoang 10'). rết lai , go~ lai thong tin tren the? thi` dc bao' la the? da su dung. Co' cach nao giup toi voi. Thanks.

tnthienbao
09-02-2012, 04:21 PM
Bạn vui lòng viết Tiếng Việt có dấu nhé ;)
P/s: Chọn nút edit để sửa lại bài ;)

KonAir
09-02-2012, 05:48 PM
Bạn vui lòng viết Tiếng Việt có dấu nhé ;)
P/s: Chọn nút edit để sửa lại bài ;)

Mình đã check, bạn nạp thẻ với Seri ZWW131950 đã thành công và tài khoản của bạn đã kích hoạt.