PDA

View Full Version : longx3longx3
03-02-2012, 02:18 PM
mình lên xem phim thì trên màn hình xuất hiện dòng chữ K.getmedia () is undefined lên không xem được nhờ ban quản trị sử lý giúp cảm ơn trước

KonAir
03-02-2012, 02:24 PM
Bạn vui lòng đọc lại nội quy của box này (http://pub.vn/forum/showthread.php/1371-Yeu-cau-cac-thanh-vien-doc-topic-nay-truoc-khi-tao-topic-thong-bao-loi-) để post đầy đủ thông tin theo yêu cầu, có như vậy mình mới xử lý được lỗi. Ngoài ra bạn cần đọc nội quy của forum để viết chữ có dấu theo đúng quy định. Tránh bị BAN (xóa tài khoản) một cách đáng tiếc.