PDA

View Full Version : chỉ xem đc 60pwhatever
20-11-2011, 02:46 AM
tình hình là mình dùng safari trên ipad xem p cũng rất good, nhưng chỉ xem đc hết part1 (60p) load wa part2 thì fail ?

một chút góp ý cho pub.vn càng tuyệt vời hơn :D

Megatron
20-11-2011, 07:47 AM
Pub vẫn chưa hỗ trợ ipad bạn nhé.