PDA

View Full Version : Chức năng tìm kiếm phim có vấn đềwhatever
06-10-2011, 10:55 PM
mình dùng chức năng tìm kiếm trên trang chủ thấy nó ko được ổn lắm.Ví dụ như chọn thế loại phim tâm lý nhưng lại ra cả mấy phim hành động :P

KonAir
06-10-2011, 10:59 PM
mình dùng chức năng tìm kiếm trên trang chủ thấy nó ko được ổn lắm.Ví dụ như chọn thế loại phim tâm lý nhưng lại ra cả mấy phim hành động :P

Thể loại phim của Pub được lấy theo trang IMDb, và thông thường 1 phim nó sẽ thuộc nhiều thể loại bạn à. Bạn có thể thử tìm kiếm xong so sánh với thể loại phim đó tại IMDb và Pub sẽ thấy hoàn toàn trùng khớp.
Ví dụ phim Fast Five http://www.imdb.com/title/tt1596343/ , bạn sẽ thấy nó thuộc 3 thể loại là Action | Crime | Thriller tương ứng với Hành động | Hình sự | Kinh dị