mình có cái ipad xài ios 5.1.1 đã JB đòị mãi chả coi được pub bỏ thì thương vương thì tội