PDA

View Full Version : U Turn (Trở Mặt) (1997) HD Online Phụ đề Việt - AnhKonAir
17-09-2012, 12:14 PM
9579

m88vn
05-11-2012, 05:08 PM
Cái gì cũng có giá của nó và tội ác thì phải trả bằng cái chết.
Duy nhất 1 bộ film thấy toàn người xấu và khốn nạn, không có kẻ nào tốt đẹp... trở mặt ngay được, thấy giờ xã hội ta cũng thế, trở mặt ngay