PDA

View Full Version : Pale Rider (Thiên Thần Trừng Phạt) (1985) HD Online Phụ đề ViệtKonAir
05-09-2012, 03:01 PM
9358

voodoo
23-09-2012, 10:59 AM
http://www.emoticonswallpapers.com/images/thank-you/thank-you-glitter-pictures-024.gif

thaisonbds
24-09-2012, 12:38 PM
Thank Sứt.

kitaro
24-09-2012, 04:25 PM
Clint Eastwood cao bồi không bao giờ chết đúng thê loại mình thích :X