PDA

View Full Version : Không xem được phim ở Singngockeke
14-08-2012, 09:29 PM
Mình đang ở Singapore, vừa kick hoạt TK xong vào ko xem được phim nào hết.
Sửa nhanh hộ mình nhé.

KonAir
14-08-2012, 09:43 PM
Đã fix. Chúc bạn xem phim vui vẻ.