PDA

View Full Version : Xem Full màn hìnhphuongnamvietnam
08-08-2012, 09:04 PM
Mình nối song song PC với TV LCD nhưng khi xem Full màn hình bên TV LCD mà mình sử dụng chuột trên màn hình của PC thì nó tự thoát khỏi chế độ xem Full màn hình.

Giờ phải làm thế nào xin giúp đỡ !

Mình đang dùng CHROME

KonAir
08-08-2012, 11:50 PM
Cái này là chế độ setting của việc xuất ra màn hình TV của bạn thôi, bạn set chế độ chỉ xuất hình trên TV thôi, tức là chỉ trên TV có hình, coi như TV là màn hình của máy tính thôi, trên máy tính không còn hình nữa xem sao nhé.