PDA

View Full Version : Không xem đc phim ở bên Singchinhle
08-08-2012, 02:41 PM
Mình vừa sang Singapore. Ở bên này lúc xem phim nó toàn báo Video not found. Làm thế nào đây ?

KonAir
08-08-2012, 02:57 PM
Đã chỉnh lại cho bạn. Bạn xem được rồi nhé.

chinhle
08-08-2012, 08:26 PM
thx bạn nhiều