PDA

View Full Version : Giá xem theo từng phim?phuongnbt381
04-08-2012, 01:07 PM
Mình đọc thông báo thay đổi giá phim trên forum (http://pub.vn/diendan/showthread.php/6861-Thay-doi-muc-phi-va-them-hinh-thuc-tra-theo-phim) có đoạn ghi bà giá trung bình của 1 phim lẻ là 2000 khoai , và một bài khiếu nại trong đó có đoạn "xem Sherlock Holmes phần 1 trả hết 4000 khoai" (http://pub.vn/diendan/showthread.php/7493-Khoai-tra-tung-phim-Khong-tin-duoc-). như vậy mỗi phim có giá khác nhau, trung bình là 2000 khoai phải không? nhưng sao mình không thấy giá của mỗi phim ở đâu hết vậy, làm sao biết giá của 1 tựa phim muốn xem trên pub.vn :(

tnthienbao
04-08-2012, 01:44 PM
Chào bạn, giá thuê mỗi phim lẻ (thuê trong 2 ngày) ở PUB.VN là 2.000 KHOAI (2.000 ĐỒNG)/ 1 phim. Trường hợp của bạn trên là chắc do gặp lỗi đó mà. Còn giá thuê phim bộ là 10.000 KHOAI (10.000 ĐỒNG) hết hạn thuê phim vào sau 2 ngày khi bạn bắt đầu xem tập cuối.

KonAir
04-08-2012, 01:49 PM
Mình đọc thông báo thay đổi giá phim trên forum (http://pub.vn/diendan/showthread.php/6861-Thay-doi-muc-phi-va-them-hinh-thuc-tra-theo-phim) có đoạn ghi bà giá trung bình của 1 phim lẻ là 2000 khoai , và một bài khiếu nại trong đó có đoạn "xem Sherlock Holmes phần 1 trả hết 4000 khoai" (http://pub.vn/diendan/showthread.php/7493-Khoai-tra-tung-phim-Khong-tin-duoc-). như vậy mỗi phim có giá khác nhau, trung bình là 2000 khoai phải không? nhưng sao mình không thấy giá của mỗi phim ở đâu hết vậy, làm sao biết giá của 1 tựa phim muốn xem trên pub.vn :(
Khi xem 1 phim, bạn bấm vào hình ổ khóa trên màn hình xem phim sẽ có giá bạn nhé.