PDA

View Full Version : quên mkmasidahaha1
03-08-2012, 10:39 AM
em quên mất ật khẩu! mà sao khi dùng khôi phục mật khâu =email nó lại bảo là địa chỉ ko hợp lệ! phải tnao ms lấy lại đc K đây ạ

KonAir
03-08-2012, 11:53 AM
Email không hợp lệ tức là bạn đã điền email không đúng với email bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản tại pub. Bạn cho mình hỏi bạn mất mật khẩu tài khoản nào và bạn điền email gì?