PDA

View Full Version : Lỗi khi lọc phim theo IMDB ngoài trang chủheineken
27-07-2012, 11:57 PM
Ngoài trang chủ chổ phần lọc Ngày Phát Hành | Ngày Cập Nhật | Điểm IMDB | Tên Phim

mấy hôm trước click vào Điểm IMDB để lọc mấy film rate cao xem trước, lọc ra ok, từ rate 9.6-> xuống dần.

2 hôm nay sao lọc đều ko được, ra toàn film rate N/A

admin xem lại với

thank you

KonAir
28-07-2012, 12:23 AM
Cám ơn bạn đã thông báo, mình sẽ kiểm tra và sửa lỗi này.

heineken
28-07-2012, 09:50 PM
ok, thank ác mình sứt íu