PDA

View Full Version : Đang xem thì bị stop ... back lại từ đầulmtan1992
16-08-2011, 01:15 PM
Mod ơi ... sao xem film thì bị stop ... turn back từ đầu ... mình fải dùng chuột nhấn vào lại khúc đó thì nó load 1 hồi rồi mới xem tiếp đc ... tình trạng này đã bị 3 film òi ... xem cỡ 20p thì bị dzj ... hi vọng khắc phục sớm ... :D

_________________________
I have added cool emoticons to this message.
To see them go to http://x.exps.me?0482641ee9e8ce05053f01d56f75db19

KonAir
16-08-2011, 02:21 PM
Mod ơi ... sao xem film thì bị stop ... turn back từ đầu ... mình fải dùng chuột nhấn vào lại khúc đó thì nó load 1 hồi rồi mới xem tiếp đc ... tình trạng này đã bị 3 film òi ... xem cỡ 20p thì bị dzj ... hi vọng khắc phục sớm ... :D

Bạn đọc thông báo mới nhất tại box news nhé.