PDA

View Full Version : Beginning of the Great Revival (Kiến Đảng Vĩ Nghiệp) (2011) HD Online Phụ đề Việt - AnhPopEyes
13-07-2012, 04:45 PM
7957

chipzuzu
22-07-2012, 02:13 PM
hàng tàu khựa có khác 2.8 :)) nhưng vẫn thank ngừoi post

Soulsreaper
23-07-2012, 03:01 AM
Khựa = bựa! Cái cuộc kiến đảng vĩ nghiệp này chả có gì là anh hùng cả, đấu đá nhau chết hàng bao nhiêu người vô tội, sách ghi chép cổ cũng bị đem đi đốt. chả có cái c gì anh hùng cả!

mayen
23-07-2012, 10:51 PM
phải nói là coi phim này mới thấy sự đấu tranh cho cái gì luôn kèm theo cả dối trá trá hình =))

luuthong
25-07-2012, 09:42 PM
Mình thấy phim rất hay mà, sao lại có 2.8 nhỉ. Xem mới thấy sống trong thời bình chưa chắc đã phải là điều tốt đẹp nhất.