PDA

View Full Version : Phim load chậm khó hiểu



fordlaser
12-07-2012, 07:53 PM
Cùng 1 địa chỉ IP nhưng e sử dụng nick của bạn em là nick j0kerk1ng thì xem phim bình thường còn dùng nick của em là fordlaser thì xem dc 10p là phim không load nữa... Cả 2 nick đều chon server là Khác - Khác

KonAir
12-07-2012, 08:02 PM
Tất cả các tài khoản đều xem như nhau, không có sự phân biệt tốc độ giữa các tài khoản. Có thể lúc sử dụng tài khoản của bạn thì đường truyền của bạn không ổn định... nói chung là có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nhưng tuyệt nhiên không phải là do tài khoản.