PDA

View Full Version : Sao giá nạp khoai tăng lên gấp đôi vậy adminmaitrangtrang
11-07-2012, 06:14 PM
lúc trước giá nạp khoai 50k dành cho 2 tháng sao h 50k chỉ được 35 ngày vậy ?:th_58:

tnthienbao
11-07-2012, 06:45 PM
Bạn vui lòng xem tại đây: Thay đổi mức phí và thêm hình thức trả theo phim (http://pub.vn/diendan/showthread.php/6861).