PDA

View Full Version : Nạp MSM banking nhưng chờ 15' rồi vẫn chưa đc kích hoạtFarewell
06-07-2012, 11:29 PM
Như trên. Mình kích hoạt = SMS banking vào account Farewell nhưng ko xem đc mặc dù chờ 15' rồi

KonAir
07-07-2012, 12:16 AM
Giao dịch của bạn đã thành công, tài khoản của bạn đã được kích hoạt.