PDA

View Full Version : sao không hiện phụ đềlê thuận khương
06-07-2012, 05:32 PM
mình không hiểu cách ra trình duyệt như thế nào để hiện phụ đề. Giúp mình với

trình duyệt là ở đâu. xin lỗi hơi bị ngu tí

KonAir
06-07-2012, 05:35 PM
Trình duyệt là cái chuơng trình bạn đã sử dụng để truy cập vào pub hoặc các website khác để đọc tin tức này nọ.
Bạn làm theo cách giống như ở đây http://pub.vn/diendan/showthread.php/7651-phim-khong-co-phu-de

Bật trình duyệt lên, ấn CTRL+SHIFT+DEL, đối với Firefox thì chọn Everything rồi clear, đối với Chrome thì chọn From the begining of time rồi clear. Sau đó tắt trình duyệt đi rồi bật lại và xem phim.