PDA

View Full Version : Phim với phụ đề tiếng Anhtungtrungvn
05-07-2012, 09:21 PM
Hi PUB.VN,

Minh cũng đã nạp khoai và đang xem phim trên pub.vn, và mình mong muốn có được tùy chọn về phụ đề tiếng Anh cho phim để mình và các bạn khác có thể vừa xem phim vừa luyện Anh văn luôn.
Mình cũng đã tìm trên pub.vn mà chưa thấy có phim nào có phụ đề tiếng Anh

Nếu có được lựa chọn xem phụ đề tiếng Anh hay tiếng Việt thì tuyệt qua'