PDA

View Full Version : mã khuyến mãi !hoagiay
03-07-2012, 12:49 AM
mã khuyến mãi là j ? làm sao để có mã khuyến mãi ?

KonAir
03-07-2012, 09:48 AM
Đây là tính năng chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi bạn nhé. Vẫn đang thử nghiệm.