PDA

View Full Version : Nhắn tin 3 lần mà chỉ có 6k khoai là sao ??NaRa Phan
28-06-2012, 03:26 PM
ai co thể giúp mình với , mình nhắn tin hết 45k mà chỉ có 6000 khoai thôi , sao ky lạ vậy

KonAir
28-06-2012, 03:52 PM
Hệ thống chỉ ghi nhận bạn nhắn 1 lần duy nhất vào 28/06/2012 - 15:17:40 từ số điện thoại 09390502**, bạn cho mình hỏi tài khoản của bạn bị trừ 15000 hay 45000 nghìn?