PDA

View Full Version : Cho em hỏi cái !behonglong2411
25-06-2012, 05:04 AM
Khi nạp 20k thì được 16k khoai , là khi chọn coi 1 phim là mih chỉ tốn 2k khoai hay mỗi chap của phim là 2k khoai vậy ạ ??:th_15:

KonAir
25-06-2012, 08:45 AM
1 phim lẻ là 2 nghìn khoai, phim bộ là 10000 khoai bạn ạ.