PDA

View Full Version : cho hỏi vớitruongphuckien
24-06-2012, 03:36 PM
Pub đã có khu vực để post yêu cầu phim chưa nếu có thì ở đâu vậy

KonAir
24-06-2012, 03:37 PM
Hiện tại chưa có bạn ạ. Trong thời gian tới sẽ ra mắt tính năng này bạn nhé (khoảng 1 tháng nữa)