PDA

View Full Version : Phụ đề và giọng nói ko khớp với nhauzlequydonz
19-06-2012, 05:18 PM
Phim X-men : http://pub.vn/diendan/showthread.php/6154-x-men-di-nhan
Sao mình coi thì phụ đề với giọngn nói và hình ảnh ko khớp với nhau thế, xem giúp mình cái nhé.
Có gữi nhầm box mod move dùm em

zlequydonz
19-06-2012, 05:30 PM
Đã khắc phục dc :D

KonAir
19-06-2012, 05:31 PM
Mình vừa kiểm tra, thấy khớp, bạn có thể cho mình ví dụ đoạn nào bạn thấy bị lệch nhé.

KonAir
19-06-2012, 05:31 PM
Đã khắc phục dc :D

Ui zời!