PDA

View Full Version : Phim load quá chậmvandaik
14-06-2012, 12:26 PM
giá thì tăng mà chất lại giảm

KonAir
14-06-2012, 12:29 PM
Bạn đã đọc thông báo ở đây chưa http://pub.vn/diendan/showthread.php/7123-Bao-tri-cum-server-FPT ?
Hay cứ cắm đầu vào post bài sai box rồi viết linh tinh? Không hiểu sao bạn lại post bài của bạn vào box khiếu nại. Chả nhẽ mình lại xóa luôn và không trả lời cái gì?