PDA

View Full Version : Hỏi về cách nhắn tin điện thoại để xem phim???Johnhenky
14-06-2012, 12:47 AM
Theo như mình được biết là Pub đã không còn cho kích hoạt bằng cách này nữa nhưng khi tính đổi khoai xem theo từng phim lại thấy có dòng ghi nhắn tin 5000đ để nhận mã xem phim là sao vậy? Có phải nhắn tin như vậy là khỏi cần nạp khoai không?