PDA

View Full Version : Hỏi về vấn đề mệnh giáXrnbx
06-06-2012, 08:35 PM
Mod có thể cho mình hỏi có cách nào đổi 40k khoai (50k VNĐ) ra 1 tháng không. Nếu không thì mình xin link nạp 50k/tháng. Tks :)

Megatron
06-06-2012, 10:22 PM
Bạn ấn vào nút Đổi khoai trên cùng bên phải ở ngoài trang chủ nhé.