PDA

View Full Version : Góp ý thanh công cụ tìm kiếmkensa0001
01-06-2012, 04:33 PM
Ken mún góp ý cái thanh công cụ tìm kiếm phim đó. Nên thay đổi lại thứ tự, đưa tất cả lên trước như vậy dể dàng cho việc tìm kiếm hơn, như mình cứ hay quên chỉnh lại nên khi tìm cứ bào không có kết quả

KonAir
06-06-2012, 11:04 AM
Xin lỗi bạn, mình vẫn chưa hiểu rõ ý bạn lắm, bạn có thể nói lại rõ hơn được không?

tomty19966
06-06-2012, 04:56 PM
em cũng thấy thế pub ơi, cái thanh công cụ tìm kiếm nó cứ chỉ ở tìm tên phim, lúc tìm tên diễn viên quên không chỉnh tìm tất cả nó lại báo không tìm thấy kết quả khó chịu lắm

KonAir
06-06-2012, 05:41 PM
À mình đã hiểu vấn đề rồi. Về cơ bản mình nghĩ 95% khi các bạn search sẽ là search theo tên phim, và khi để search theo tên phim, kết quả sẽ tối ưu hơn rất nhiều so với việc search toàn bộ. Còn những bạn muốn search theo tên diễn viên chẳng hạn, thì tạm thời cần phải chuyển tùy chọn tìm kiếm. Mình sẽ nghiên cứu để làm tính năng lưu lại tùy chọn tìm kiếm cho từng tài khoản.