PDA

View Full Version : Aloo?youknowwho
01-06-2012, 12:22 PM
Mọi người ơi giờ chưa kích hoạt thì nghỉ chat luôn à?

KonAir
02-06-2012, 07:10 PM
Trong vòng 1 tuần nữa sẽ mở lại bạn nhé