PDA

View Full Version : Hỏi về hình thức mới?tnthienbao
31-05-2012, 06:38 PM
Em vào forum thì thấy cái này trên Chatbox:

- Đã áp dụng hình thức trả khoai cho từng phim (giá trung bình 2000 khoai / phim lẻ)

- Các tài khoản còn thời hạn kích hoạt (được xem không giới hạn) sẽ không thấy tùy chọn trả theo phim.

Vậy có nghĩa là mai mốt PUB sẽ không có kích hoạt theo tháng nữa mà phải trả tiền theo từng phim để coi à? Vậy thì thật bất tiện ấy :((.

Thân.

KonAir
31-05-2012, 06:42 PM
Vẫn có hình thức kích hoạt theo tháng em nhé. Hình thức trả khoai cho từng phim mới đưa thêm vào, để phù hợp hơn với bạn nào xem ít.