PDA

View Full Version : tai khoang nhan tin dbang dien thoai 15ksuper_pig110
28-05-2012, 11:37 PM
admin oi sao nhna tin theo cu phap pub nk gui 8710 ma tai khoang ko kick hoat la sao

DeerKing
28-05-2012, 11:41 PM
Để kích hoạt bạn phải nhắn: PUB kh {id của bạn} gửi 8710

nknam8417
04-06-2012, 06:56 PM
sao gio het kich hoat tai khoan 7 ngay bang tin nhan roi

nknam8417
04-06-2012, 06:57 PM
sao em nt de kich hoat 7 ngay tai khoan sao ko dc

herobon
04-06-2012, 08:12 PM
sao gio het kich hoat tai khoan 7 ngay bang tin nhan roi


sao em nt de kich hoat 7 ngay tai khoan sao ko dc

Không còn chức năng này nữa nhé.
2 bạn đọc thông báo ngay tại chatbox!