PDA

View Full Version : THắc mắc về chọn mạngartofwar1
23-05-2012, 11:11 PM
Pub vui lòng cho biết là mạng dùng chung với truyền hình của SCTV có phải là nguyên nhân của load chậm (rất chậm) ko? Trong cái mục chọn server ko thấy SCTV thì mình chọn Khác hay để Tự động?
THank you

KonAir
23-05-2012, 11:14 PM
Bạn cứ thử chọn thử mọi trường hợp, xem cái nào phù hợp thì bạn sử dụng.