PDA

View Full Version : Phụ Đề Phim Chữ Nhỏ Quá.phamthanhtri1
21-05-2012, 10:16 AM
Làm thế nào để phụ đề trong phim chữ lớn hơn tí không các bạn. Đọc phụ đề chữ nhỏ quá mỏi mắt quá .

KonAir
21-05-2012, 10:59 AM
Bạn fullscreen lên thì nó sẽ to thôi. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây (http://pub.vn/diendan/showthread.php/6114-Size-phu-de-nho-qua)