PDA

View Full Version : Hd tvlenlovo1000
12-05-2012, 05:20 PM
Hi! MÌNH LÀ SINH VIÊN NÊN KHÔNG CÓ TV ĐỂ COI CHUƠNG TRÌNH TV.
MÌNH RẤT THICK XEM CÁC CHUƠNG TRÌNH TRÊN TV MÀ TOÀN THẤY CHẤT LƯỢNG CHÁN QUÁ KO RÕ NÉT GÌ CẢ.
PUB CÓ THỂ HỎI Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI XEM CÓ NÊN ĐƯA THÊM HDTV VÀO PUB KHÔNG NHA. :D
MÌNH 1 PHIẾU! ^^

youknowwho
12-05-2012, 06:22 PM
Impossible [-X

buonvituonglai
12-05-2012, 07:17 PM
Cá nhân mình ủng hộ, nhưng cái này thì bạn cũng biết rồi, nhân lực của pub chưa đủ, và đặc biệt hơn là hiện tại vẫn còn 1 số vấn đề chưa hoàn thiện cần được chỉnh sửa. Cái gì cần trước làm trước.
Quyền hạn và hiểu biết của mình chỉ biết có vậy nên cũng chỉ trả lời được bạn như trên, chờ tay to Sứt Yêu vào giải quyết nốt :)).

zzz.ng0k
12-05-2012, 07:28 PM
mềnh có web xem TV HD nè có 9 kênh thôi nhưng kênh nào cũng chất nếu muốn bạn liên hệ mềnh nhá :))

herobon
12-05-2012, 09:35 PM
Làm kênh bóng đá đầu tiên :))

KonAir
13-05-2012, 12:18 AM
Trước khi phiếu phiếc gì bạn vui lòng edit lại bài viết bỏ hết viết hoa đi rồi chúng ta sẽ bàn tiếp nhé ^^