PDA

View Full Version : Cho em hỏi ngu 1 tíkakakoko
09-05-2012, 08:19 AM
Các anh bên Pub cho em hỏi ngu 1 tí. Em muốn yêu cầu phim thì post ở đâu, em tìm mãi chả thấy chỗ pót yêu cầu phim đâu cả

herobon
09-05-2012, 08:22 AM
Chưa có chức năng yêu cầu phim nhé bạn!