PDA

View Full Version : Nick em không thể post bài ????inhaxio.pham
08-05-2012, 10:43 PM
nhờ Mod xem dùm em tại sao ko thể post bài viết? Em hoạt động lành mạnh mà. :(((

KonAir
08-05-2012, 11:00 PM
Bạn vui lòng cho mình biết nick bạn không post được bài vào box nào vậy?

zzz.ng0k
08-05-2012, 11:40 PM
nhờ Mod xem dùm em tại sao ko thể post bài viết? Em hoạt động lành mạnh mà. :(((

hay tại bạn pót k đúng cách