PDA

View Full Version : The Lady (Nữ Lãnh Tụ) (2011) HD Online Phụ Đề Việt - AnhKonAir
07-05-2012, 03:14 PM
6365

quan_hanoi2
09-12-2012, 04:22 AM
Đấu tranh bất bạo động như há miệng chờ sung.

trangsilangthang93
16-01-2015, 03:36 PM
Điểm 10 cho chất lượng....

tomy my
13-11-2015, 01:01 AM
Điểm 10 cho chất lượng....

tonnhulien
16-11-2015, 02:59 AM
Đấu tranh bất bạo động như há miệng chờ sung.
3 năm sau comment tăm tối này (nói là tăm tối vì lịch sử trước thời điểm 2012 đã chứng minh không phải như vậy), đảng của bà đã dành thắng lợi trước độc tài Myanmar. Khi nào đến lượt nước Nam ta nhỉ. ĐMCS :V

dr.tohung
16-11-2015, 09:59 AM
3 năm sau comment tăm tối này (nói là tăm tối vì lịch sử trước thời điểm 2012 đã chứng minh không phải như vậy), đảng của bà đã dành thắng lợi trước độc tài Myanmar. Khi nào đến lượt nước Nam ta nhỉ. ĐMCS :V

Quân đội, tài phiệt Myanmar vẫn còn đó thì có gì gọi là tiến triển ko ???

tonnhulien
23-11-2015, 10:23 PM
Hỏi thế cũng hỏi. Từ chỗ không có gì đến có gì là cả một tiến triển vĩ đại rồi đấy! Hỏi thế cũng như thời tiền sử, lúc mới tìm ra lửa ấy, ắt có ông lông lá mỉa "nhưng chưa có công thức nấu nướng thì có gì gọi là tiến triển không" ấy.

foreverduy
08-05-2016, 11:26 PM
30 tháng 3 năm 2016, bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Myanmar