PDA

View Full Version : admin giải thích hộ mình nhévietduc269
04-05-2012, 10:38 PM
mình gửi tn sms kích hoặt 2 lần , đều bị trừ tiền mà ko kích hoạt đc là sao admin toàn bị báo là sai cú pháp , userld của mình là 355

zzz.ng0k
05-05-2012, 12:30 AM
tin nhắn của bạn thế nào

KonAir
05-05-2012, 01:33 AM
Bạn vui lòng xem tin nhắn gửi đi, bạn gửi tới số nào và cho mình biết cú pháp bạn nhắn nhé.