PDA

View Full Version : Kích hoạt tài khoản lần 2mrnguyenphuc
04-05-2012, 08:54 PM
Hi bác Sứt.
Tài khoản của mình mới lập...
Đã kích hoạt lần đầu mà xem phim được 7 ngày.
Hết ngày thứ 7, mình chỉ xem được 10p.
Và hiện ra thông báo tài khoản chưa được kích hoạt.

Lúc này mình nhắn tin theo cú pháp để được xem phim 7 ngày nữa có được không?

Thanks & Regard

KonAir
05-05-2012, 01:28 AM
Được bạn ạ, khi tài khoản bạn đang còn thời hạn hoặc đã hết thời hạn kích hoạt nếu bạn nhắn tin thêm (hoặc dùng card điện thoại, internet banking...) tài khoản của bạn sẽ được cộng thêm ngày kích hoạt.