PDA

View Full Version : mat pass, tk den thang9- lam nhu the nao?giacatluong
23-04-2012, 11:16 PM
tai khoan : phongthan1, minh kich hoat den t9, luc nay thoat ra gio vao lai go pass may lan k duoc, giup minh voi

KonAir
23-04-2012, 11:52 PM
Có thể tài khoản của bạn đặt mật khẩu quá dễ ví dụ như 123456 nên đã bị người khác dò ra và đổi mật khẩu. Bạn cần khôi phục lại mật khẩu thông qua email tại đây http://pub.vn/diendan/login.php?do=lostpw