PDA

View Full Version : xin giuptuantham1612
23-04-2012, 10:42 PM
nho BQT xem lai tai khoan cua minh la Tuantham1612 nap khoai va kich hoat cung chi xem dc 10p la sao vay.
cho minh xin so dien thoai minh hoi truc tiep lun.chan/

KonAir
23-04-2012, 11:50 PM
Tài khoản của bạn nhắn tin với cú pháp NK để nạp 6000 khoai vào 23/04/2012 - 22:29:10, và số khoai tối thiểu để đổi thành ngày kích hoạt là 16000 khoai (đã ghi rõ khi bạn nhắn tin để nạp khoai), vì vậy nếu bạn muốn kích hoạt tài khoản thông qua việc đổi khoai bạn cần nạp thêm khoai cho đủ 16000 khoai rồi đổi thành ngày kích hoạt, hoặc nếu muốn kích hoạt 7 ngày thông qua tin nhắn, bạn cần nhắn tin theo cú pháp kích hoạt tại đây (http://pub.vn/movie/vn/profile.php?module=1)