PDA

View Full Version : Lỗi khi thể hiện kết quả Tìm kiếmonlife2007
23-04-2012, 08:19 PM
Hiện tại mình thấy chức năng tìm kiếm không thể hiện được số điểm IMDB. Không biết là do lỗi hay sao mà mình chỉ thấy được title: Điểm imdb, mà không thấy được số điểm thực sự.:th_96:

DeerKing
24-04-2012, 08:36 AM
Ok, đã fix, cảm ơn bạn.