PDA

View Full Version : Mình bị trừ tiền tài khoản VISA rồi mà vẫn chưa kích hoạt đcquanhuutrinhxa
22-04-2012, 11:45 PM
Mình charge tiền qua VISA, ngân hàng đc thông báo chuyển tiền rồi nhưng tài khoản vẫn chưa đc kích hoạt.

KonAir
23-04-2012, 02:54 PM
Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.