PDA

View Full Version : không thể đổi passbullshit
22-04-2012, 11:12 PM
mình có mật khẩu quá đơn giản và nhận được thông báo đổi pass, mình làm theo đúng hướng dẫn thì nhận được mail trong phấn spam, mình bấm vào được link để đổi pass thì hiện thông báo :The address that you have used to request a new password is not valid. Please request a new password be sent to you by using this form. mong BQT giúp đỡ...
mail của mình là:truongthinhgl@gmail.com.
tài khoản: truongthinhgl

andylonely9xx
23-04-2012, 10:29 AM
Mình cũng gặp sự cố tương tự
Mail của mình là : andy_lonely9x@yahoo.com.vn
ID : andylonely9x
Rất mog BQT giúp đỡ và khôi phục lại pas cho mình
Cho mình mượn topic vs nhé, vì làm cái nữa tốn diện tích qá ^^". tks.

KonAir
23-04-2012, 11:14 AM
Mình cũng gặp sự cố tương tự
Mail của mình là : andy_lonely9x@yahoo.com.vn
ID : andylonely9x
Rất mog BQT giúp đỡ và khôi phục lại pas cho mình
Cho mình mượn topic vs nhé, vì làm cái nữa tốn diện tích qá ^^". tks.
Đã gửi mật khẩu mới vào email này, nhưng ID thì không phải là andylonely9x bạn nhé. Mình cũng đã gửi mật khẩu mới vào email mà tài khoản andylonely9x đăng ký, bạn check nhé. Email là xtio_********@yahoo.com.vnmình có mật khẩu quá đơn giản và nhận được thông báo đổi pass, mình làm theo đúng hướng dẫn thì nhận được mail trong phấn spam, mình bấm vào được link để đổi pass thì hiện thông báo :The address that you have used to request a new password is not valid. Please request a new password be sent to you by using this form. mong BQT giúp đỡ...
mail của mình là:truongthinhgl@gmail.com.
tài khoản: truongthinhgl

Đã gửi mật khẩu mới cho bạn.