PDA

View Full Version : Lỗi load trang chủtoo1703
21-04-2012, 08:52 AM
1. Khu vực đang ở : HCM
2. Thiết bị sử dụng và cấu hình của thiết bị : PC
3. Hệ điều hành :windows XP
4. Trình duyệt web :Google Chrome
5. Phiên bản Adobe Flash Player (vd: 10.3.183.5 / để xem thông tin này, click phải chuột vào màn hình player online của Pub và thông tin đó nằm ở dòng dưới cùng)
6. Nhà cung cấp & gói dịch vụ Internet :ADSL FPT
7. Đường internet dùng riêng hay chia sẻ với người khác: share 3
9. Lỗi và thời điểm xảy ra : Vào trang chủ thì nó như thế này.
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/21/8/52/1334973139553764302_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hoalovebao1994/apps/photo/album/photo-detail/id/1397172308)

DeerKing
21-04-2012, 10:04 AM
Lỗi này là do trình duyệt của bạn. Bạn có thể tham khảo tại đây (http://pub.vn/diendan/showthread.php/3972-Loi-Khi-vao-Pub-Bang-trinh-duyet-Chrome)

too1703
21-04-2012, 10:38 AM
Tắt gets link gì đó như thế nào vậy bạn?